Nieuw & Verbeterd

Een bewegend beeld zegt meer dan 1000 woorden. Verfilmen brengt ideeën onder de aandacht van een groter publiek. Bovendien kan in film het enthousiasme van de bedenker worden overgebracht. Resultaat: minder ideeën verdwijnen in de la.

Filmproductie

In overleg met de opdrachtgever ontwikkelen we het concept voor de film. We maken een script en zoeken naar geschikte acteurs en locaties. Vervolgens verfilmen we het script, maken de benodigde animaties en monteren de beelden. Vervolgens voegen we muziek en desgewenst voice over aan de film toe.

Contact

Send your email to Gertjan